Vrijheidsmaaltijd groot succes

5 May was a really special day for the Worldhouse, together with friends from the neighborhood we celebrated the Liberation Day. It was a day full of joy, tasty homemade food from all over the world, music and genuine multicultural exchange.

We want to thank all the volunteers and participants that made this marvelous encounter possible, looking forward for the next event! Thank you for being there and for your support of the Wereldhuis!

___________

5 mei was een hele speciale dag voor het Wereldhuis, samen met vrienden uit de buurt vierden we Bevrijdingsdag. Het was een dag vol van vreugde, heerlijke zelfgemaakte gerechten van de hele wereld, muziek, een echte multiculturele uitwisseling.

We willen alle vrijwilligers en deelnemers die deze prachtige ontmoeting mogelijk gemaakt hebben bedanken, we kijken uit naar het volgende evenement! Dank voor uw aanwezigheid en voor uw steun voor het Wereldhuis!

Bekijk de Foto’s op Facebook

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants