Steun een Eerlijk Kinderpardon

Voor kinderen zonder verblijfsvergunning die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, kwam er in 2012 een Kinderpardon. Dit maakte voor honderden kinderen een einde aan jarenlange onzekerheid over hun toekomst. Deze in Nederland gewortelde kinderen spreken Nederlands, gaan naar school, hebben vrienden en zitten op voetbal of korfbal. Ze horen thuis in Nederland. Toch misten ongeveer 600 kinderen de boot. Zij zijn onterecht uitgesloten van het Kinderpardon terwijl zij door langdurig verblijf geworteld zijn geraakt in Nederland.
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft de helft van alle aanvragen voor het Kinderpardon afgewezen. Bijvoorbeeld omdat kinderen niet onder toezicht van het rijk stonden – terwijl ze wel bij hun burgemeesters bekend waren. Of omdat ze inmiddels te oud zijn – en dus nog veel langer in Nederland zijn. Dat is wrang en schendt hun rechten.
Wij volgen het VN-Kinderrechtenverdrag waarin staat dat het belang van het kind voorop moet staan. Dat geldt juist voor beslissingen over het Kinderpardon.
De regels van het Kinderpardon lijken bedacht te zijn om het aantal kinderen dat er onder valt zo klein mogelijk te houden en nemen niet de kinderrechten als uitgangspunt.

Daarom vragen wij nu om een Eerlijk Kinderpardon. Voor álle gewortelde kinderen. Teken de petitie van Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, INLIA, Stichting LOS en Kerk in Actie om tot een Eerlijk Kinderpardon te komen op www.eerlijkkinderpardon.nu

Kom naar de slotmanifestatie!

Op 25 juni 2014 is er een grote slotmanifestatie in Den Haag met optredens van diverse artiesten. De kinderen voor wie actie wordt gevoerd, stellen een voetbalteam samen van hun liefste supporters en lokale beroemdheden. Ze strijden samen om de beker in de Nationale Kinderpardon Kampioenschappen.

 

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for undocumented migrants