Rapport over brand in detentiecentrum Rotterdam

Op woensdagavond 25 mei 2016 woedde in het vreemdelingendetentiecentrum aan de
Portelabaan in Rotterdam een brand. Bij deze brand zijn gelukkig geen (dodelijke) slachtoffers
te betreuren. Toch kreeg het Meldpunt Vreemdelingendetentie vele verontrustende telefoontjes
van mensen die op het moment van de brand opgesloten waren geweest. Toen bij navraag bleek
dat de Inspectie Veiligheid en Justitie geen aanleiding zag om nader onderzoek te doen hebben
Amnesty International, het Meldpunt Vreemdelingendetentie van Stichting LOS en Dokters van
de Wereld zelf – voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt – onderzoek gedaan naar de
gang van zaken rondom de brand.

Lees het volledige rapport hier [rapport-brand-in-detentiecentrum-rotterdam-7-september-2016]

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants