Protestantse Kerk klaagt Nederland aan

De Conference of European Churches (CEC) heeft namens de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een klacht ingediend bij de Raad van 
Europa tegen de Staat der Nederlanden. Volgens een woordvoerder is het nog
 niet eerder voorgekomen dat zoiets is gebeurd.
 De klacht is ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten. De
 Protestantse Kerk vindt dat de Staat het recht van ongedocumenteerde 
volwassenen op voedsel, kleding en onderdak – zoals beschreven in het
 Europees Sociaal Handvest – moet nakomen. Het indienen van de klacht 
beschouwt de Protestantse Kerk als uiterste middel om de Staat der 
Nederlanden erop te wijzen dat bij het recht op leven ook het recht op
voedsel, kleding en onderdak hoort.
 De klacht richt zich met name op het recht op sociale en geneeskundige 
bijstand (Artikel 13.4) en het recht op huisvesting (Artikel 31.2) van het
 Europees Sociaal Handvest: ‘Het recht op voedsel, kleding en onderdak is
nauw verbonden met het recht op leven en is cruciaal voor het respect voor
ieders menselijke waardigheid.’
De Protestantse Kerk vraagt al jarenlang aan de opeenvolgende regeringen om
vluchtelingen niet op straat te zetten. Geesje Werkman, 
vluchtelingenspecialist Kerk in Actie: ,,Mensen op straat zetten lost niets
 op. Integendeel, de straat is een probleem erbij. Het is veel moeilijker om
terug te keren naar het land van herkomst vanaf de straat dan vanuit de
 opvang.” Op dit moment zitten uitgeprocedeerde asielzoekers in twee
vluchtkerken in Den Haag en Amsterdam.
Dr. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk, meent dat de kerk niet
 anders kan dan de klacht indienen. ,,Het is Bijbels om de menselijke
waardigheid te beschermen. Ieder mens is tenslotte geschapen naar Gods 
beeld. Dat geldt nadrukkelijk ook voor mensen die op straat gezet worden.
De kerk kan niet anders dan voor hun waardigheid opkomen.”
In november werd namens de Generale Synode nog een brief gestuurd aan
minister Fred Teeven (Justitie en Veiligheid), waarin dezelfde problematiek
 aan de orde werd gesteld. Het Europees Comité voor Sociale Rechten van de
Raad van Europa onderzoekt nu of de klacht ontvankelijk en gegrond wordt 
verklaard. Hiertoe gaat het Comité in dialoog met de Nederlandse overheid.
 Als de klacht ontvankelijk en gegrond wordt verklaard, wordt de regering 
ertoe opgeroepen het beleid aan te passen. Dit hele proces kan een half
jaar tot een jaar duren.

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for undocumented migrants