Protestantse Kerk Amsterdam viert 10-jarig jubileum

“Vroom en vrolijk aanwezig in de stad”
Met een mini-festival en een kerkdienst in de Nieuwe Kerk op de Dam viert de Protestantse Kerk Amsterdam komende zondag, 6 september, haar 10-jarig bestaan. Op deze middag zal de vluchtelingenproblematiek een van de centrale thema’s zijn. Een andere jubileumactiviteit is een publiek debat met stadsdominee Rob Visser en predikant van de Noorderkerk Paul Visser o.l.v. Wilfred Scholten (KRO-NCRV), op donderdagavond 1 oktober in de Noorderkerk.

Dit jaar is het tien jaar geleden dat de hervormde gemeente en de gereformeerde kerken in Amsterdam zijn gefuseerd tot Protestantse Kerk Amsterdam. Sindsdien vormen de ruim twintig kerken en pioniersplekken, verspreid over de stad, een veelkleurig netwerk. Samen geven zij vorm aan hun missie: Gods liefde gestalte geven in de stad. “10 jaar proberen en leren we vroom en vrolijk kerk in Mokum te zijn”, kenschets scriba Julia van Rijn het eerste decennium. De kerken bezinnen zich momenteel op hun koers, nu de secularisatie toeneemt en de kerk steeds minder zichtbaar wordt in de stad. Zij willen dit tij keren door op meer plekken en met een gevarieerder aanbod voor uiteenlopende doelgroepen zichtbaar en present te zijn.

De kerken en pioniersplekken zijn ook via de Protestantse Diaconie Amsterdam actief in de stad onder het motto ‘Je staat er niet alleen voor’. Een van de speerpunten daarbij is de opvang van vluchtelingen en andere niet-gedocumenteerden. Dit gebeurt onder andere via het Wereldhuis.

Iedereen is van harte welkom op zondagmiddag 6 september in de Nieuwe Kerk om te vieren dat de Protestantse Kerk Amsterdam tien jaar bestaat. Het programma start om 14.30 uur. Om 15.20 uur begint de viering waaraan ds. Julia van Rijn, ds. Bas van der Graaf en kerkmusicus Christiaan Winter hun medewerking verlenen. Er is een overweging, er wordt gebeden en veel gezongen.  Afsluitend, vanaf 16.00 uur, een drankje.

10jaarV

voordewindAO

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants