PERSBERICHT van Taakgroep Vluchtelingen van de Amsterdamse Raad van Kerken

Wittenberg, opvangplek voor deel van Vluchtkerkgroep vandaag ontruimd.
Kerken  teleurgesteld over weigering van BBB voor Smaragdgroep.

Sinds vorig jaar september heeft een deel van de Vluchtkerkgroep “Wij Zijn Hier” steun gezocht bij de Kerken van Amsterdam.  Het betreft de zogenaamde Smaragdgroep.  Gedurende enkele maanden zijn zij van kerk naar kerk ( protestants en katholiek) getrokken om telkens een week een onderdak te vinden in een van de Amsterdamse stadswijken. In november kwam het genereuze aanbod van de Evangelisch-Lutherse Diaconie dat de Smaragdgroep voor drie maanden in voormalig verpleeghuis de Wittenberg kon verblijven. Dat verblijf is vervolgens verlengd tot aan vandaag, dus bijna aan jaar lang.
De taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Amsterdamse Kerken heeft steeds bij de Gemeente ervoor gepleit om deze groep uitgeprocedeerden conform de mensenrechten ( ECSR)  onderdak te verlenen.
Toen een maand geleden bekend werd dat het verblijf in de Wittenberg per 17 oktober zou eindigen heeft de Smaragdgroep zich, op aanraden van de Taakgroep, aangemeld bij het Loket Vreemdelingen voor de BBB-regeling. Zij kregen daar echter te horen dat er voor hen geen plek meer was.
Dit stelt ons hevig teleur.
Hoewel er steeds samenwerking is gezocht en de Gemeente en de Raad en de Burgemeester op de hoogte waren van onze breed-kerkelijke inzet, hoewel er vaak is doorgeseind hoe en wat de kerken en de diaconieën concreet deden en van plan waren,  ervaren wij de houding van de Gemeente/Burgemeester van deze week ( “Geen plek in de BBB”) als een klap in ons gezicht. We doen alsnog een klemmend beroep op Burgemeester en Gemeente om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Namens de Raad van Kerken Amsterdam,
Henk Meulink,​ voorzitter

Namens de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam,
Gerhard Scholte,​ voorzitter

Namens de Protestantse diaconie,
Paul van Oosten

Namens de Lutherse diaconie,
Hanne Wilzing

​Contactgegevens
Secretariaat RvKA
Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 DR Amsterdam.
tel. 020 5353700
email: secretariaat@rvkamsterdam.nl

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants