paspoort van Amsterdam

Woensdag 21 maart 2012 is het ‘Paspoort van Amsterdam, basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning’ op het stadhuis gepresenteerd, op uitnodiging van GroenLinks Amsterdam. De burgemeester van Amsterdam, genodigden, vertegenwoordigers van scholen, – GG en GD,  – advocatuur, – vakbond, – vrouwenhandel, – huisartsen, politici en ongedocumenteerden, luisterden naar het hoe en waarom van het ‘Paspoort’. De bijeenkomst werd voorgezeten door Pieter Hilhorst. Het eerste exemplaar werd door Petra Schultz van het ASKV aan burgemeester van der Laan overhandigd.

Ongedocumenteerden, mensen zonder papieren, illegalen; allemaal aanduidingen voor een groep die formeel niet in Nederland mag zijn maar die er wél is en die ook belangen en rechten heeft.

Het Paspoort van Amsterdam beschrijft de basisrechten van mensen zonder verblijfsvergunning en geeft adressen in Amsterdam waar ze terecht kunnen voor advies, hulp en ondersteuning. Ook beoogt het boekje betrokken hulp- en dienstverleners in Amsterdam te informeren over het feit dat ook mensen zonder verblijfsvergunning geholpen kunnen – en soms moeten – worden.

Het ‘Paspoort van Amsterdam’ is tot stand gekomen door de samenwerking van Dokters van de Wereld, het ASKV en het wereldhuis. Met steun van de Gemeente Amsterdam, Defence for Children en Stichting Los. Vergelijkbare publicaties zijn in een tiental Nederlandse steden gepresenteerd. Meer informatie op de website www.basisrechten.nl

Download de Nederlandse versie [pdf]
of de Engelse versie [pdf]

Bekijk de AT5 nieuwsuitzending

 

foto’s Bas Baltus, met dank aan het ASKV

About admin