Nederland moet opvang blijven bieden

Nederland moet opvang blijven geven aan asielzoekers zonder papieren. Dat is de uitkomst van een beslissing van het Comité van Ministers in Brussel. Die zijn het er unaniem over eens dat Nederland zich moet houden aan het Sociaal Handvest. Wel mag Nederland zelf weten hoe die opvang wordt geregeld.

Gevoelig
Oud-staatssecretaris Teeven (VVD) stelde eerder met tegenzin geld beschikbaar voor de zogenoemde bed-, bad- en broodregeling na een uitspraak van het College van Beroep. Nu is het zo dat gemeenten asielzoekers zonder papieren opvangen.

De kwestie ligt zeer gevoelig in de coalitie van VVD en PvdA. De VVD is geen voorstander van de regeling, de PvdA wil die handhaven. De partijen moeten nu beslissen wat er verder met de regeling gebeurt. Vannacht is er al overleg op hoog niveau geweest. Dat gesprek gaat vanmiddag verder.

Tevreden
Advocaat Pim Fischer die namens de Protestantse Kerk Nederland een zaak aanspande tegen de regeling, is tevreden over de uitspraak.
Volgens hem laat het Comité van Ministers het weliswaar aan de lidstaat, maar moeten die lidstaten wel degelijk illegalen zonder papieren opvang bieden.

Zie ook nos.nl

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants