Leger des Heils eist vertrek eigen cliënten uit opvang. Artikel ND

Amsterdam
Het Leger des Heils gaat naar de rechter om ongedocumenteerde, zieke mensen uit de opvanglocatie Daalburgh in Amsterdam te krijgen. Woensdag dient er een kort geding  over de vraag of het Leger verplicht is ze 24-uurs opvang en verzorging te blijven geven.

Het kort geding is aangespannen door het Leger zelf, samen met de gemeente Amsterdam. De illegalen hadden hun kamers al enkele weken verlaten moeten hebben, omdat ze wisten dat ze maar één jaar zorg zouden krijgen, betogen beide organisaties.
‘Dit hebben wij nooit gewild en ook nog nooit eerder meegemaakt’, aldus directeur Henk Dijkstra van het Leger. ‘Maar wij zullen er op toezien dat niemand op straat komt te staan.’
Want volgens het Leger en de gemeente is er een alternatief: de ‘bed, bad, brood plus-voorziening’ van de gemeente Amsterdam. De ‘plus’ staat ervoor dat de illegalen overdag niet op straat worden gezet, zoals bij de ‘normale’ voorziening. Ook zouden zij zorg krijgen. ‘De bewoners zijn echter door belangenbehartigers geadviseerd geen gebruik te maken van dit aanbod, om zo aan te sturen op een gerechtelijke uitspraak. Wij betreuren het ten zeerste dat we op deze wijze gedwongen worden om de gemaakte afspraken via de rechter af te dwingen.’
Volgens advocaat Pim Fischer deed het Leger zijn cliënten echter ‘geen serieus aanbod’. ‘Wat die plus-voorziening precies inhoudt, is niet bekend. Ik vind het prima als iemand anders de zorg van mijn cliënten overneemt, als dat maar besproken zou worden met hun behandelaars. Dat gebeurt niet.’
De gemeente Amsterdam financiert de opvang van kwetsbare ongedocumenteerden door het Leger des Heils voor maximaal één jaar. Volgens directeur Dijkstra heeft de organisatie hiervoor ‘bewust financiële risico’s ingecalculeerd’. Advocaat Fischer stelt daarentegen dat het Leger bij geldproblemen tegen de gemeente moet procederen, in plaats van tegen zijn cliënten. ‘Waarom moeten kwetsbare mensen de dupe worden van een conflict over de financiering van hun zorg? Zij hebben, net als iedereen, recht op een goede medische behandeling.’

Dijkstra blijft erbij dat de ‘plus-voorziening’ van de gemeente een goed alternatief is voor de mensen die het Leger nu opvangt. ‘Wij vinden het heel naar dat het beeld ontstaat dat wij als hulpverleners tegenover deze kwetsbare mensen staan. Het Leger heeft als prioriteit er te zijn voor mensen zonder helper, tegelijkertijd moeten we ons houden aan de afspraken die met alle partijen gemaakt zijn.’
Het kort geding is een nieuw hoofdstuk in een juridisch en bestuurlijk steekspel dat al maanden duurt. De vraag is of gemeenten verplicht zijn illegalen op te vangen en te verzorgen? En zo ja, hoe lang mag dat duren? Volgens de officiële lezing zijn staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) en de gemeenten hierover nog in gesprek. In de praktijk gebeurt er echter weinig, omdat beide partijen het maar niet eens kunnen worden.

Dialoog bij DT&V: ‘Waarom bent u hier?’

Advocaat Pim Fischer probeerde zijn cliënten aan te melden voor opvang door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), omdat zij zouden willen meewerken aan terugkeer naar hun land van herkomst. Na gesprekken in Ter Apel werden alle aanvragen echter afgewezen. Uit processtukken blijkt hoe surreëel die gesprekken verliepen, bijvoorbeeld in het geval van een 54-jarige man:

DT&V: Waarom bent u hier?
Antwoord: Ik weet niet waarom.
DT&V: Wilt u terug naar India?
A: Ik ben hier vanaf 1984. Ik ben heel erg ziek.
DT&V: Wat voor klachten heeft u?
A: Ik ben ziek.
DT&V: Wij helpen mensen met terugkeer naar het land van herkomst.
A: Ik ben heel erg ziek.
DT&V: Dat is duidelijk, dus. Wij kunnen u niet helpen.

In antwoorden op Kamervragen van vijf partijen over de afwijzingen stelt staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dat niet alleen het gesprek bepalend is voor de toewijzing van opvang. Er wordt ook gekeken naar welke moeite illegalen in het verleden hebben gedaan om bijvoorbeeld aan documenten te komen en te vertrekken.

Woensdag 14 september, om 10.00 u. is het Kort Geding bij de Rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 220.

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants