Kiezen voor Mekaar 2.0

Het overgrote deel van de mensen van het Wereldhuis bestaat uit ongedocumenteerde migranten en asielzoekers. Een aantal van hen heeft gebitsproblemen, van acute kiespijn tot langdurig achterstallig onderhoud, omdat iemand de kosten niet kan betalen.

Dankzij onze ‘buren’, Dokters van de Wereld, kunnen heel wat mensen terecht bij friendly dentists, maar meestal moet er ook een bijdrage worden betaald voor materiaalkosten. Het is zonde om een kies, die nog gevuld kan worden, meteen te trekken, omdat dit goedkoper is.

Daarom maakt het noodfonds Kiezen voor Mekaar een herstart door. Wie verrekt van de pijn laat je niet verrekken.

Bijdrage zijn welkom op het rekeningnummer van de Protestantse Diaconie Amsterdam: IBAN nummer NL49 INGB 0000 0975 93, onder vermelding van gift Wereldhuis / Kiezen voor Mekaar.

wereldhuis_people14_s

wereldhuis_people11_swereldhuis_people28_s

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants