Kerk in Actie roept Tweede Kamerleden op

Kerk in Actie roept Tweede Kamerleden in een brief op geen eisen te stellen aan het bieden van bed, bad en brood aan uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde vreemdelingen, en te handelen in de geest van de aanbevelingen van de Raad van Europa en de uitspraak van het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR).

Iedereen heeft recht op bed, bad en brood, schreef Secretaris Generaal Thorbjørn Jagland van de Raad van Europa aan regeringsleiders, mede naar aanleiding van de klacht die de Protestantse Kerk indiende bij de ECSR. Dit omdat Nederland uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde vreemdelingen onder voorwaarden bed, bad, en brood wil bieden. Kerk in Actie vraagt Kamerleden de uitspraak van deze zaak serieus te nemen.
Klacht Raad van Europa
Op 26 november 2015 bepaalde de Raad van State dat de staatssecretaris bij het bieden van noodhulp (‘bed, bad en brood’) in een zogenoemde vrijheidsbeperkende locatie van een uitgeprocedeerde vreemdeling mag eisen dat deze meewerkt aan zijn of haar vertrek uit Nederland. Dit is niet volgens de uitspraak van het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR). Hoewel het Comité erkent dat overheden zelf mogen bepalen wie tot haar grondgebied worden toegelaten, ziet het Comité niet in waarom het onthouden van noodhulp noodzakelijk is voor de uitvoering van het migratiebeleid. Ze noemt deze maatregel disproportioneel.
Zie de brief aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, d.d. 15 januari 2016

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants