iedereen aan de slag!

Verruim de mogelijkheden voor ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten om zich te ontwikkelen en te participeren in de samenleving.

Een leven in afhankelijkheid, zonder grip op de eigen toekomst, zonder van betekenis te kunnen zijn voor anderen is ziekmakend. In Nederland is er een maatschappelijke werkelijkheid van mensen zonder (verblijfs-) status wiens leven vast komt te zitten. Zij kunnen niet terug maar mogen ook niet deelnemen aan de samenleving waarin zij zich bevinden. Van deze vaak jonge initiatiefrijke mensen staat de ontwikkeling stil omdat het hun verboden wordt om te studeren en te werken. Zelfs vrijwilligerswerk is niet toegestaan.

Ondergetekenden bepleiten om de werk- en studiemogelijkheden voor mensen zonder (verblijfs-) status te verruimen. Dat is in lijn met universele mensenrechten, zet mensen weer in hun kracht en versterkt de samenleving.

Onderteken ook het manifest ‘Aan de Slag’! Een pleidooi tot verruiming van de mogelijkheden tot studie en (vrijwilligers)werk voor ongedocumenteerden!

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants