hulp voor tyfoon slachtoffers in de Filippijnen

De bijeenkomst voor gebed en fondsenwerving was een groot succes. Filippijnse zelforganisaties in het wereldhuis en daarbuiten organiseerden op 17 november  in de Nassaukerk, een oecumenische dienst om hen te herdenken die zijn overleden tijdens de tyfoon en om de overlevenden te steunen. De opbrengst van bijna Euro 2.000 gaat naar de slachtoffers. U kunt nog een donatie overmaken op de volgende banknummers:

▪ NL47INGB0006932831 t.n.v. Pinay sa Holland te Alkmaar onder vermelding van “Tyfoon Rampenfonds”
▪ NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS te Leiden onder vermelding van “Noodhulp Yolanda”
De organisatoren: 
▪          Kabalikat
▪          IBON International
▪          MkSP-NL (Patriotic Association of Filipinos in the Netherlands)
▪          NFS (Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging)
▪          Samaka (Organisatie van Filippijnse Jongeren in Nederland
▪          Stichting Pinay sa Holland-GABRIELA
▪          3K (Kabayan, Kaibigan, Kaisa)
▪          United Migrant Domestic Workers (UMDW)

 

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for undocumented migrants