fotoverslag symposium illegale hulp

Hoe het nieuwe beleid rond illegaal verblijf zal uitpakken is nog niet duidelijk. Het levert nog veel vragen op onder juristen, beleidmakers en experts in de Europese wet- en regelgeving. Valt het beleid te combineren met Europese verdragen? Wordt illegaal verblijf niet juist verlengd, omdat er uitstaande boetes zijn? Wordt helpen strafbaar?

Met al deze vragen kwam het symposium illegale hulp op 24 juni echt op het juiste moment. Ed van Thijn, Willem van Bennekom, Judith Sargentini, Marieke van Doorninck en Corinne de Klerk konden vanuit hun expertise als rapporteur van de Raad van Europa en oud-burgemeester, oud-rechter, Europarlementariër, gemeenteraadslid en theologe/advocate veel verhelderen. Markus Kruyswijk leidde de levendige discussie in goede banen.

Tijdens het symposium kwam naar voren dat het bijvoorbeeld wel strafbaar is om niet te helpen, ook voor de overheid zelf waar het om het ontlopen van de zorgplicht gaat. Duidelijk werd ook dat wij in het wereldhuis gewoon blijven helpen. In de woorden van Martin Luther: ‘hier staan wij, wij kunnen niet anders.’ Wij zien het niet gebeuren, een ontwrichting van de samenleving. Wij zien mensen die naar Nederland kwamen om vanuit hier hun families thuis te kunnen ondersteunen – en in één moeite door onze huizen schoonmaken.

Eén uitkomst van het symposium is het opzetten van een digitale juridische ‘helpers-desk’. Een helpers-desk voor iedereen die hulp wil verlenen aan een ongedocumenteerde en daarbij tegen (juridische) vragen aanloopt. Na de zomer meer over dit project.

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for undocumented migrants