Daycare at the Worldhouse

Daycare at the Worldhouse

The Worldhouse is a center for, and run by undocumented migrants in order to empower them in their vulnerable situations.

The Worldhouse provides a warm lunch, information, both educative and recreative activities and counselling. This means we are a daycare center, opened from 9.30AM till 16.00 PM.

It also means we cannot provide night shelter or mediate in this, because that, unfortunately, goes beyond our capacities.

Dagopvang in het Wereldhuis

Het Wereldhuis is een centrum dat gerund wordt voor en door ongedocumenteerde migranten met als belangrijkste doel hen te versterken in hun kwetsbare situaties.

Het Wereldhuis voorziet in een warme middagmaaltijd, informatie, educatieve en recreatieve activiteiten en counseling. Dit betekent dat we een centrum zijn voor dagopvang, geopend van 9.30 uur tot 16.00 uur.

Dit betekent ook dat wij geen nachtopvang kunnen bieden, of daar in kunnen bemiddelen, omdat we helaas niet over die capaciteiten beschikken.

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for undocumented migrants