Daalburgh, uitspraak kort geding

Dertien zieke en kwetsbare illegalen moeten hun opvangplek bij het Leger des Heils in Amsterdam binnen drie weken verlaten.

Amsterdam
De rechter deed uitspraak in een kort geding dat het Leger zelf, samen met de gemeente Amsterdam, aanspande tegen de dertien cliënten. Volgens beide organisaties hebben zij alleen recht op één jaar 24 uurs-zorg in Daalburgh, en die termijn is nu voorbij. Volgens de Amsterdamse rechtbank is die conclusie terecht. ‘Dat betekent dat gedaagden thans zonder recht of titel in de Daalburgh verblijven, zodat in beginsel tot ontruiming kan worden overgegaan.’

Volgens de rechter zullen de dertien mensen na de ontruiming niet op straat terechtkomen. De GGD heeft toegezegd dat er ‘maatwerk’ komt voor de zieken, en dat is volgens hem voldoende. Voor de mensen die dat nodig hebben, wordt opnieuw 24 uursopvang geregeld. ‘Dat is geen vrijblijvende toezegging en eiseressen (de gemeente en het Leger, red.) kunnen daaraan dan ook worden gehouden’, staat in het vonnis. Verder gaat de GGD tijdens de drie weken opnieuw naar de dossiers kijken.

hoger beroep
Advocaat Pim Fischer gaat maandag in hoger beroep. ‘Het belangrijkste is dat de rechter in het vonnis erkent dat het hier om zeer ernstig zieke mensen gaat, en dat het Leger des Heils hun psychosociale hulp geeft. De vraag blijft daarom of een zorgovereenkomst met deze mensen opgezegd kan worden, zoals nu gebeurd is.’ Volgens de raadsman concludeert de rechter in Amsterdam ten onrechte dat ‘van meet af aan duidelijk was’ dat de zorgovereenkomst voor één jaar werd gesloten. ‘Dat is niet zo. De gemeente besloot pas later dat de opvang na die termijn moest stoppen. Bovendien bepaalt de dokter, en niet de gemeente, of er nog steeds zorg nodig is.’

Artikel ND, Sjoerd Mouissie

 

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants