Brief Amsterdamse Raad van Kerken aan de Gemeenteraad Amsterdam

Van de Taakgroep Vluchtelingen van de Amsterdamse Raad van Kerken:

Ernstig verontrust over voortgang van 24-uurs opvang Daalburgh.

 

Waardering omgeslagen in ontsteltenis

Vorig jaar heeft de (Taakgroep Vluchtelingen van de) Amsterdamse Raad van Kerken ‘zijn grote waardering’ voor de nota ‘Programma Vreemdelingen” van 2 juni 2015 uitgesproken. We maakten toen weliswaar de kritische kanttekening dat die opvang voorwaardelijk was en van beperkte duur, hetgeen tegen onze christelijke moraal van menselijkheid en tegen de in verschillende Europese verdragen vastgelegde mensenrechten indruiste, maar hebben steeds de hoop en de verwachting uitgesproken, dat de schrijnende gevallen die wij heel persoonlijk tegenkwamen alsook het karakter indelebilis van de Stad Amsterdam (Barmhartigheid, het 3e Kruis in het stadswapen!), ervoor zouden zorgen dat die strikte regels van het programma, in de praktijk zouden worden opgerekt of bijgesteld. Die verwachting is niet uitgekomen. Tot onze grote ontsteltenis dreigen nu vanaf 1 juli aanstaande 10 mensen uit de 24-uurs opvang in Daalburgh op straat te worden gezet, terwijl in hun psychische of medische situatie nog vele stappen op weg naar een gezond functioneren moeten worden gezet.

ECSR-uitspraak blijft ons vertrekpunt.

Vorige jaar (brief 19 juni) hebben wij verklaard, dat de Amsterdamse Raad van Kerken de mede door de Protestantse Kerk van Nederland bevochten Uitspraak van het Europees Comité van de Sociale Rechten (ECSR) (1 juli 2014/publicatie 10 november 2014) het vertrekpunt blijft voor haar beleid en actieve(vrijwilligers-) inzet voor menswaardige opvang van de uitgeprocedeerde dakloze asielzoekers in onze Stad. Hoewel die ECSR-uitspraak door onze regering als moreel wel, maar juridisch niet verplichtend, is beoordeeld (Uitspraak RvS 27 nov 2015) is juist deze week het oordeel van de de VN-Mensenrechten-rapporteurs bekend geworden: “Het Nederlands beleid en de uitspraken vd Raad van State en de Centrale Raad van Beroep (26-11-2015) over Bed, Bad en Brood zijn strijdig met mensenrechten. (Brief is van 27 februari jl. maar werd 26 mei jl pas openbaar gemaakt).

Wij voelen ons als kerken van Amsterdam mede daarom gerechtigd om de Amsterdamse College van B&W en de leden van de Amsterdamse Raad erop te wijzen dat het sluiten van de 24-uursopvang, zonder enig menselijk alternatief, onwenselijk is en ten strengste moet worden afgeraden.

24 uurs opvang ‘unconditional’ en menselijk.

Op grond van het gebod van naastenliefde en menselijke waardigheid en op grond van de verschillende (Europese) verdragen van mensenrechten, blijft de Raad van Kerken dringend vragen om onvoorwaardelijk toegankelijke 24-uursopvang! Mensen die rechteloos op straat leven, en niet hier mogen blijven en ook niet terug kunnen, horen 24-uurs opvang te krijgen. De Raad van Kerken kan en wil geen onderscheid maken tussen kwetsbare mensen en – ja wat ? – ‘gezonde’ (?) mensen. Ook gezonde mensen die op straat moeten zien te overleven worden vanzelf kwetsbaarder! En de ervaring leert ook dat mensen die overdag aangewezen zijn op de straat, nog meer ontheemd raken dan anderen die wel een 24-7 opvang hebben. Zoals reeds vaker spreken we ook ditmaal uit, dat de leden van de Amsterdamse (Raad van) Kerken te allen tijde bereid zijn om mee te denken over de aanpak en opzet van de activiteiten voor de dagopvang en individuele begeleiding van de asielzoekers. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook een de verwijzing naar de VBL in Ter Apel in veel gevallen een afwijzing betekent.

Vastberaden en heldhaftig

De Raad van Kerken heeft de begrippen Gerechtigheid en Barmhartigheid centraal staan in haar beleid.  Amsterdam en de kerken vinden elkaar dus in elk geval in het begrip Barmhartigheid. Het is niet voor niets het onderste van de drie kruisen in het stadswapen van onze stad: het sturende principe van de andere twee, Amsterdams Heldhaftig- en Vastberadenheid! We hopen dat dit Amsterdams Wapen u tot ruggesteun zal dienen, om de in gang gezette zaken rond Daalburgh ongedaan te maken, vastberaden en heldhaftig!

 

Namens de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam,

Gerhard Scholte 
voorzitter

Namens de Raad van Kerken Amsterdam,

Henk Meulink
voorzitter

Schermafbeelding 2016-06-09 om 17.30.14

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants