BBB symposium van ASKV i.s.m. Protestantse Diaconie Amsterdam

Op 23 september kopte de Volkskrant: “Gemeenten regelen ‘bed bad en brood’ nog steeds zelf”. In samenwerking met de Protestantse Diaconie Amsterdam organiseert het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen op 14 oktober 2016 een symposium over bed-bad-brood en begeleiding, waarin gemeentes, hulpverleners en andere professionals ervaringen en inzichten kunnen uitwisselen.

Eerder ontving u een vooraankondiging van deze bijeenkomst. Nu informeren we u graag verder over het gehele programma. Na een opening door Eduard Nazarski (directeur Amnesty International NL) over de juridische stand van zaken komen vijf grote steden aan het woord om hun werkwijze toe te lichten. Vervolgens splitsen alle deelnemers op in enkele thema-groepen, om tot slot de opgedane ideeën in een plenair slot te bundelen.

Het programma van het symposium is als volgt:

12:30 – 13:00    Inloop
13:00 – 13:15     Opening door ASKV / Steunpunt Vluchtelingen en Eduard Nazarski (directeur Amnesty International Nederland)
13:15 – 14:15      Plenair gedeelte waarin verschillende steden hun werkwijze kort presenteren (Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht)
14:15 – 14:30     Pauze en verplaatsen naar werkgroepruimtes
14:30 – 16:00    Discussie in verschillende thema-groepen:

- Gezondheid en zorg;
Duurzame oplossingen en toekomstperspectief;
Activering en dagbesteding;
Bestuurlijke bevoegdheid en financiering;
Opvang en organisatie.

16:00 – 16:15     Pauze en terugkeer naar auditorium
16:15 – 17:00     Plenair gedeelte waarin informatie uit de thema-groepen samenkomt en we landelijk bruikbare lessen identificeren
17:00 – 18:00    Borrel

Het symposium vindt plaats in het auditorium van museum de Hermitage aan de Amstel 51 te Amsterdam. In totaal is plaats voor 100 deelnemers, dus aarzel niet om u snel aan te melden via aanmelden@askv.nl. We hopen van harte u daar op 14 oktober te mogen verwelkomen. Namens het ASKV en de Protestantse Diaconie, met hartelijke groet.

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants