BBB brief aan Gemeenteraad

Today, at Bed Bath Bread location in Amsterdam Buitenveldert. Raining, 9.00 a.m. Read the letter to the Municipality of Amsterdam (in Dutch).

bbb

Geachte lezers,

Dankzij de inzet en investeringen van uitgeprocedeerde vluchtelingen, activisten, advocaten, kerkelijke en maatschappelijke organisaties, politieke partijen, Gemeentes, het Rijk, druk vanuit Europa zijn er in Nederland Bed Bad Brood voorzieningen voor vluchtelingen zonder status. Zo ook in Amsterdam en daar zijn wij zeer dankbaar voor.

Maar de Cliëntenraden van de BBB’s – Bed Bad Brood – te Amsterdam, locaties Walborg en Schuitenhuisstraat, willen toch het volgende onder de aandacht brengen.

Iedere ochtend om 9.00 moeten wij deze Bed Bad Brood voorzieningen in Amsterdam verlaten, om vanaf 16.00 u. weer naar binnen te kunnen.

Dit doen we zeven dagen per week.

Tegen wil en dank zijn we verdachte figuranten in onze stad geworden. Gezien de huidige situatie in Europa, de angst voor aanslagen, zijn we ons daar extra van bewust. Op openbare plekken worden we verscherpt in de gaten gehouden.

Wij lopen een grotere kans om in onveilige situaties te komen.

Want wat is het geval in Amsterdam. Wij krijgen geen dagopvang, geen leefgeld. Iedere dag krijgen we GVB kaartjes om van en naar de BBB locaties te reizen. Het gevolg is dat we ergens in de stad moeten ‘hangen’ en rond 15.30 weer teruggaan naar de opvang.

Een kleine dagvergoeding, zelfs niet om naar het openbaar toilet te kunnen gaan, wil de Gemeente Amsterdam niet verstrekken. We weten dit, omdat we dit herhaaldelijk in onze cliëntenraad vergaderingen aankaarten. Na maanden hetzelfde gehoord te hebben komen we niet verder.

De plekken die er overdag voor ons zijn – o.a. Wereldhuis, Stap Verder – zijn behoorlijk druk. Dat is ook niet zo gek, daar is internet, kunnen we gratis eten, krijgen we hulp en kunnen we cursussen
volgen. De Gemeente vindt het vanzelfsprekend dat deze plekken er voor BBB’ers zijn. In het weekend moeten we andere plekken opzoeken, omdat ze dan gesloten zijn.

De ‘Wij Zijn Hier’ locaties fungeren ook als dagopvang, zeven dagen per week, 24 uur per dag. Als deze ‘Wij Zijn Hier Shelters’ er ook niet meer zijn dan is deze vorm van dagopvang van de kaart geschrapt.

We kunnen in het weekend naar onze gebedshuizen, of naar de openbare bibliotheek. Maar bij de bibliotheek kost het toilet 50 cent. Internet kost daar ook geld, en dat hebben we niet.

Zo gezegd, het is ons duidelijk dat de Gemeente Amsterdam ons financieel niet tegemoet wilt komen. Maar hoe kunnen we gezamenlijk tot een constructieve oplossing komen?

In de Gemeente wordt gesproken over het toelaten van vrijwilligerswerk, voor vluchtelingen, ongeacht de juridische status. En dat de Gemeente wil helpen bij het zoeken naar werk. Wij zijn van mening dat dit ook voor ons geldt.

Wij, Amsterdammers die in een procedure zitten en hier vaak al jaren zijn, vragen de Gemeente om een bijdrage te mogen leveren aan onze stad, met vrijwilligerswerk. Wij willen van betekenis zijn voor andere Amsterdammers. We kunnen koffie schenken in bejaardentehuizen, de straat opruimen, stadsgids of sportinstructeur zijn of andere maatschappelijke taken uitvoeren.

Wat zouden we kopen van die vrijwilligersvergoeding? In ieder geval stevig maandverband en fruit, dit krijgen we niet in de BBB’s. Beltegoed om contact te houden met ons netwerk en advocaten.

In de huidige situatie riskeren organisaties, particulieren, betrokken Amsterdammers die ons willen helpen met vrijwilligerswerk, hoge boetes.

Onze situatie wordt ook onder de aandacht gebracht met het manifest ‘Iedereen aan de Slag’  iedereen-aandeslag.nl. Dit manifest is al door meer dan 1850 mensen en organisaties ondertekend, zoals Hanneke Groenteman, Herman Wijffels, de Gemeente Wageningen, HVO Querido, Wij Zijn Hier, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, Protestantse Diaconie Amsterdam.

Ook artsen steunen het manifest, omdat ze weten hoe belangrijk het is voor de gezondheid om een zinvolle dagbesteding te hebben. Mensen worden letterlijk ziek van het niets-doen.

Laat ons bijdragen zolang we hier zijn. Wij kunnen vaak niet eens terug naar ons land van herkomst. Wij willen onze kennis en vaardigheden inbrengen en overdragen.

Gemeente, zie ons niet als een probleem,
maar als mensen die willen bijdragen aan
de barmhartige stad.

www.iedereen-aandeslag.nl

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants