Basic Rights gelanceerd!

foto van Basic Rights NL.https://www.basicrights.nl.

30 juni 2017!

In 2012 was het Wereldhuis, samen met Dokters van de Wereld en ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, een van de inititatiefnemers van de informatie folder en website ‘Paspoort van Amsterdam’ www.paspoortamsterdam.nl. Met uitgebreide informatie over medische zorg, opvoeding, onderwijs, juridische hulp, wonen, opvang, werk, mensenhandel, terugkeer en politie voor mensen zonder de juiste papieren vervulde de Amsterdamse website een lacune in de Amsterdamse informatie voorziening voor ongedocumenteerden. De lancering van het ‘Paspoort’ haalde landelijke pers, in een keer werd de positie van ongedocumenteerden op de kaart gezet. Deze website heeft jarenlang gefunctioneerd, werd financieel ondersteund en bijgehouden door Wereldhuis Amsterdam. Maar vanuit het veld pikten we toch steeds meer signalen op dat een landelijke website ook wel handig zou zijn om elkaar op de hoogte te houden.

Zodoende was er de afgelopen tijd steeds meer landelijke samenwerking op het gebied van monitoring en informatievoorziening voor ongedocumenteerden. Daarom hebben de Amsterdamse initiatiefnemers van ‘Paspoort Amsterdam’ besloten om gezamenlijk op te trekken met Stichting Los. Zo is de landelijke website www.basicrights.nl ontwikkeld, met andere steden in het land. Het is een website geworden met gedetailleerde informatie voor en over ongedocumenteerden in Nederland. Tegelijkertijd blijft de lokale website www.paspoortamsterdam.nl nog wel even in de lucht om mensen te laten wennen aan deze landelijke website.

Wereldhuis heeft een cruciale rol gespeeld in het ontwikkelen van de website www.basicrights.nl. In de uitvoerende maar ook in de onderzoekende taken. Met Dokters van de Wereld en LOS zijn expert meetings georganiseerd met ongedocumenteerden zelf, om exact te weten te komen wat ze nodig hebben op het gebied van informatie en/of voorzieningen. Het Wereldhuis zet al jaren in op empowerment en de zelforganisatie van afgewezen asielzoekers; we merkten tijdens deze meetings dat we goed konden uitzoeken wat nodig is voor de website en het ook direct in de praktijk konden toepassen.

Zo is op 30 juni Team Wereldhuis (het Event Management Team dat bestaat uit ongedocumenteerden zelf) actief betrokken geweest bij zowel de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de lanceringsdag van de website www.basicrights.nl. Tevens werd het evenement door de Diaconie / Het Wereldhuis samen met Stichting Los georganiseerd, met natuurlijk dank aan de organisaties en mensen die de workshops leidden.

De Diaconie op Nieuwe Herengracht 18 was op 30 juni het gastvrije startpunt om ongedocumenteerden uit het hele land ervaringen uit te laten wisselen. Dit was een memorabel moment. Samen zochten we naar manieren om de stem te versterken. Dit initiatief wordt vervolgd en meer overleggen gaan volgen! Het is het begin van de ‘Union for the Undocumented’. Wij danken de Diaconie Amsterdam, Wij Doen Mee en Fonds X min Y voor hun financiële support. En natuurlijk alle mensen die zo actief betrokken zijn geweest bij de realisatie van de website, als ook alle mensen die 30 juni mogelijk gemaakt hebben!

https://www.basicrights.nl

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants