Artikel in ND: Bed, bad, brood? Geen plek meer.

De opvanglocaties voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen raken vol. Daardoor dreigen honderden van hen op straat terecht te komen.

Den Haag
In veel grote steden, waar de meeste opvangplekken zijn voor ‘bed, bad en brood’, is geen plek meer voor asielzoekers die officieel niet meer in Nederland mogen blijven, zegt Rian Ederveen van de stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS). Deze stichting ondersteunt organisaties die uitgeprocedeerde migranten helpen. In Rotterdam is volgens haar een wachtlijst.

‘We krijgen de laatste maanden steeds meer telefoontjes over mensen die op straat worden gezet door het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers, red.)’, aldus Ederveen. ‘Het lijkt een inhaalslag. In 2015 was het COA druk met de noodopvang voor nieuwe asielzoekers die naar Nederland kwamen, nu is er tijd om de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers te stoppen.’ Sommige uitgeprocedeerden zullen, bijvoorbeeld via landgenoten, alsnog onderdak vinden, maar het zou haar niet verbazen als honderden op straat moeten slapen.

Ook in Utrecht merken ze dat de ‘bed-bad-broodvoorzieningen’ vol raken. Gemma Sliedrecht van de Utrechtse hulporganisatie Stil zegt dat in Utrecht inmiddels een wachtlijst is van acht tot tien personen. De stichting kan de uitgeprocedeerden vaak ook niet kwijt in andere regio’s. Utrechtse kerken zitten met de handen in het haar en weten soms niet waar ze onderdak moeten vinden voor gezinnen, aldus de organisatie. De gemeente moet meer ruimte beschikbaar stellen, vindt Sliedrecht. ‘Er zijn genoeg leegstaande ruimtes. Als er geen oplossing komt, stapelen de problemen zich op en nemen de wachtlijsten toe.’

Begeleiding
Ederveen pleit ook voor meer opvangplekken, maar vooral voor betere begeleiding. Want daarmee kunnen uitgeprocedeerden die vinden dat ze niet terug kunnen naar hun eigen land, sneller worden geholpen met bijvoorbeeld een nieuwe asielaanvraag. ‘Zonder goede begeleiding kun je eindeloos meer plekken creëren, maar dan groeit de nood alleen maar.’

In Nederland bieden ongeveer dertig gemeenten bed-bad-broodvoorzieningen aan uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen. Het kabinet wil dat aantal terugbrengen tot vijf en vindt ook dat vreemdelingen moeten meewerken aan hun uitzetting. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) wil hierover afspraken maken met gemeenten, maar gesprekken daarover hebben nog niets opgeleverd. Gemeenten vrezen dat uitgeprocedeerden die niet meewerken, op straat terechtkomen.

‘Kabinet mag eisen stellen aan opvang’
Nederland mag van uitgeprocedeerde asielzoekers eisen dat ze meewerken aan hun terugkeer, in ruil voor opvang. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens donderdag bepaald.

De zaak draaide om een uitgeprocedeerde asielzoeker uit Ethiopië die in 2014 in de ‘vluchtgarage’ in Amsterdam woonde. Het geweld van bewoners maakte die opvang tot een gevaarlijke plek, aldus zijn advocaat. De Nederlandse overheid handelde volgens hem in strijd met de menselijke waardigheid door de Ethiopiër alleen opvang bieden als hij meewerkte aan zijn uitzetting.Volgens het Hof is de Nederlandse overheid echter niet tekortgeschoten. Dat de overheid na een afgewezen asielaanvraag eisen stelt voor opvang, is volgens het hof niet in strijd met artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Daarin staat dat niemand inhumaan of vernederend mag worden behandeld.

De uitspraak is een steun in de rug van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie). Hij wil dat uitgeprocedeerde asielzoekers meewerken aan hun uitzetting.

De Ethiopische man heeft overigens vorig jaar alsnog een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen, na een nieuwe asielaanvraag.

 

Artikel van Eduard Sloot
Link naar artikel: https://www.nd.nl/nieuws/politiek/bed-bad-brood-geen-plek-meer.1936781.lynkx

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants