Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Aan: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
leden van de Vaste Kamercommissie voor Justitie

Geachte staatssecretaris, geachte leden van de Commissie,

Op 1 juli 2014 sprak het Europees Comité voor Sociale Rechten zich unaniem uit over het recht op voedsel, kleding en onderdak voor ongedocumenteerde migranten in Nederland. Het Comité verwijst in haar uitspraak onder meer naar het internationale recht. Zo stelt het Internationaal Verdrag inzake Economische Sociale en Culturele Rechten dat het recht op voedsel en onderdak ondeelbaar verbonden zijn met de menselijke waardigheid en onmisbaar voor de vervulling van andere mensenrechten. Het Europese Comité vindt nu dat de Nederlandse overheid aan ongedocumenteerden adequate voorzieningen moet bieden zodat de menselijke waardigheid niet wordt geschaad. Het besluit geldt voor alle ongedocumenteerden, zoals bijvoorbeeld afgewezen en soms ook uitgeprocedeerde asielzoekers, mensen die uit vreemdelingendetentie ontslagen zijn omdat er niet langer zicht is op hun uitzetting, of mensen in een toelatingsprocedure waarbij geen voorzieningen geboden worden. Volgens het Europese Comité mogen de geboden voorzieningen niet afhankelijk worden gesteld van voorwaarden, zoals bijvoorbeeld meewerken aan terugkeer.

Op 14 april j.l. werd een motie aangenomen van Voordewind/ Voortman (kst 19637, nr. 1988) waarin gevraagd is om nader te onderzoeken hoe de Pauluskerk ongedocumenteerden ondersteunt, en te bezien hoe deze werkwijze ook in andere steden toegepast kan worden. Belangrijk voor het model-Pauluskerk is, dat er naast opvang ook begeleiding aangeboden wordt. Een werkwijze die overigens ook op andere plekken in Nederland succesvol wordt toegepast. Op deze manier wordt toegewerkt naar een realistisch toekomstperspectief, waarbij terugkeer uitdrukkelijk ter sprake komt. Ondergetekenden, vertegenwoordigers van landelijke en lokale organisaties voor steun aan ongedocumenteerden, zijn verheugd dat deze combinatie van opvang en begeleiding erkenning vindt bij landelijke politici.

Ondergetekenden verzoeken u daarom, in lijn met de uitspraak van het Comité voor Sociale Rechten en de motie Voordewind / Voortman, om de belangrijkste elementen van de werkwijze van de Pauluskerk snel te identificeren en lokale hulporganisaties in het land die op lokaal niveau vergelijkbare voorzieningen bieden te faciliteren.

Hoogachtend,
Kerk in Actie (Geesje Werkman)
Pauluskerk Rotterdam (Geert Beke)
Taakgroep vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam (Gerhard Scholte)
Stichting ROS Rotterdam (Connie van den Broek)
Op t Stee Emmen (Wim Verbaan)
Stichting Dienstverlening Buitenlanders Utrecht (Peter Kretzschmar)
Dokters van de Wereld (Margreet Kroesen)
Steunpunt Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden (Saskia Craenen)
STEK – voor stad en kerk (Ineke Bakker)
Wereldhuis den Haag (Mpanzu Bamenga)
Stichting Noodopvang Vreemdelingen Utrecht (Gonnie Castelijns)
Edelmiro Antonio Foundation den Haag (Amelia Matheu)
MOC den Haag (Marie-Anne van Erp)
Stichting Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen (Paul Oosterhof)
Diaconie Amsterdam (Matthias de Vries)
Stichting Straat Consulaat Den Haag (Elly Burgering)
VLOT-Heerlen (Pol Verhelle)
STIL Utrecht (Gemma Sliedrecht)
Interculturele Stichting Salaam (Rahma Hulsman)
OKIA den Haag (Marijke Bijl)
De Wonne Almelo (Ludger Schüling)
Straatpastoraat den Haag (Pier Tolsma)
Uitvlucht Vlaardingen (Rob van Herwaarden )
Stichting Welzijn Rijswijk (Basje de Liefde)
Stichting MARA Rotterdam (Hermen van Dorp)
Nachtopvang Weertsingel Utrecht (Suzanne Hautvast)
Stichting GAST Nijmegen (Marjolein Schoenmakers)
Mai Mi Bath Wageningen (Leo Klein)
Huize Agnes Utrecht (Suzanne Houtvast)
Seguro Utrecht (Lilian Bruigom)
De Wonne Enschede/ Glanerbrug (Dick Smeijers)
House of Hope, Rotterdam (Andrea van den Dool)
Diaconaal Bureau Christelijke gereformeerde kerken en Diaconaal Steunpunt Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde kerken Zwolle (Gé Drayer)
Evangelisch Lutherse Diaconie Amsterdam (Hanne Wilzing)
Stichting Kansvol (Femke Sonnenschein)
Gezamelijke Noodopvang Fryslan (NOF)( Astrid van der Berg-Dijkstra)
Zusters van Liefde Hertme (zr van Amersfoort)
Stichting LOS (Rian Ederveen)

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants