27 januari 2017 – Dies Natalis: Colourful thoughts -

De Universiteit voor Humanistiek viert haar achtentwintigste verjaardag met een feestelijk programma: Colourful thoughts, hoe Afrikaanse filosofie de westerse samenleving kan verrijken.

We leven met veel culturen samen en bovendien is gebleken dat we er met alleen een westerse benadering niet uitkomen bij globale vraagstukken. De noodzaak intercultureel te leren filosoferen is groter dan ooit. Zou het westen iets van Afrikaanse filosofie kunnen leren? Renate Schepen doet promotieonderzoek op het gebied van interculturele filosofie aan de UvH. Tijdens de Dies Natalis onderzoekt zij of Afrikaanse filosofieën alternatieven kunnen bieden met betrekking tot morele dilemma’s van onze tijd.

Bij het open staan voor andere filosofieën, hoort ook het openstaan voor andere vormen van overdracht en een gelijkwaardig vooronderstellen van schrift en gesproken taal. Mondelinge overdracht is in Afrika traditioneel een belangrijke bron om kennis over te dragen. Verhalenverteller Izzy uit Sierra Leone neemt u vanuit zijn orale traditie van de Limba tribe mee in een moreel dilemma.

De ethische dimensie komt ook in kunst terug. Ethiek en esthetiek zijn in veel Afrikaanse culturen nauw met elkaar verbonden. Wie zich met kunst bezig houdt, is niet alleen toeschouwer of toehoorder, maar is een actieve deelnemer. De Nigeriaanse kunstenaar Valentine Efiong exposeert op de Universiteit voor Humanistiek met de tentoonstelling ‘Africa in the picture’.

Programma
14.30 – 15.15 Ontvangst met Eritrese koffie- en Marokkaanse theeceremonie
15.15 – 15.25 Welkom door de rector, prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders
15.25 – 15.55 Lezing door drs. Renate Schepen, filosoof
15.55 – 16.00 Muziek door de Fusionband, de band van het Wereldhuis
16.00 – 16.15 Verhaal door Izzy
16.15 – 16.25 Muziek door de Fusionband
16.25 – 16.50 Gesprek o.l.v. prof. dr. Joachim Duyndam
16.50 – 16.55 Afsluiting door prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders
16.55 – 17.15 Achter de muziek aan naar UvH
17.15 – 18.15 Opening expositie Valentine Efiong
Borrel met Afrikaanse hapjes op de UvH

UItnodiging [pdf]

Bewaren

Bewaren

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants