Vrijdag 1 september Pim Fischer in het Wereldhuis

UPDATE

VRIJDAG 1 SEPTEMBER 2017

van 16.00 UUR tot 19.00 uur

 

Wereldhuis

Nieuwe Herengracht 20

AMSTERDAM  

 

Op 5 juli 2017 heeft de Raad van State vier belangrijke uitspraken gedaan. Er is een streep gezet door het beleid van de staatssecretaris. Dit is de stand van zaken nu. Daarmee moet de staatssecretaris het gaan doen. (En wij nu dus ook.) Dit keer hebben de uitspraken ook vreemdelingrechtelijk consequenties.

(1.) De staatssecretaris moet ingaan op persoonlijke omstandigheden en het perspectief op vertrek.

(2.) Vervolgens moet de staatssecretaris op basis hiervan ingaan op het toepasselijke verdragsrecht.

(3.) De staatssecretaris moet motiveren wat er gedaan moet worden om te kunnen vertrekken.

(4.) Doet de vreemdeling wat van hem wordt verlangd en blijkt dat niet kan worden vertrokken, dan moet de staatssecretaris ambtshalve beoordelen of een verblijfsvergunning moet worden gegeven.

Ik ga die vier uitspraken bespreken. De uitspraken zijn te vinden onder de nummers: ECLI:NL:RVS:2017:1741/1825/1826/1828. De toepassing is ingewikkeld. Iedereen is weer uitgenodigd. De voertaal is Nederlands.

 

Pim Fischer

 

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for refugees out of procedure / undocumented migrants