youth in action

European Voluntary Service (EVS) van start in het wereldhuis! EVS is een programma van de Europese Commissie, met als doel interculturele uitwisseling en vrijwilligerswerk te promoten voor Europese jongeren.Het wereldhuis heeft het afgelopen jaar succesvol subsidie aangevraagd voor EVS. De vrijwilligers kunnen in het wereldhuis nieuwe vaardigheden leren en ontmoeten mensen met verschillende culturele achtergronden. Het wereldhuis heeft op zijn beurt veel baat bij de komst van enthousiaste vrijwilligers, die een belangrijke bijdrage leveren aan het onze activiteiten. Zo zet zich onze eerste EVS vrijwilliger, Alba Guaita uit Spanje voor onze wekelijkse vrouwendag, de Latin Sunday en het internationale vrouwendag festival op 8 maart jl. Binnenkort kunnen we een tweede vrijwilliger welkom heten: Martina Montevecchi uit Italië. Zij zal meewerken aan pr projecten en de kinderactieviteiten op donderdag. Meer lezen over EVS? kijk op www.youthinaction.nl

 
 

About wereldhuis

Het wereldhuis is a center for information, counseling, education and culture for undocumented migrants